συναντήσουσιν

συναντήσουσιν
συναντάω
meet face to face
aor subj act 3rd pl (attic epic ionic)
συναντάω
meet face to face
fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
συναντάω
meet face to face
fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)
συναντάω
meet face to face
aor subj act 3rd pl (attic epic ionic)
συναντάω
meet face to face
fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
συναντάω
meet face to face
fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)
συνᾱντήσουσιν , συναντάω
meet face to face
futperf ind act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic aeolic)
συνᾱντήσουσιν , συναντάω
meet face to face
futperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ONOCENTAURUS — animal ex saino et homine mixtum, memoratur Nonno Dionysiac. l. 14. v. 193. et Aelinao de Animal. l. 17. c. 9. Crateti Pergameno, ex Pythagora, describitur, ut verum animal; cui humanum os, collum item et pectus, humeri, brachia, manus; muliebres …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”